CHABBAT Tsav

Chabbat Hagadol

HORAIRES VALABLES UNIQUEMENT SUR STRASBOURG


Vendredi 31 Mars

Allumage Nérot: 19:39

Chabbat 1 Avril

Sortie Chabbat: 20:47